Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Το ΔΣ της Κ.Ε.Σ.Ο.Α σε συνέχεια της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης όπου πάρθηκε η απόφαση για διεύρυνσή του  Διοικητικού Συμβουλίου κατά 2 άτομα, ανακοινώνει Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω παρακαλούνται όσοι είναι μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όπως αποστείλουν το ενδιαφέρον και τα στοιχεία τους με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι.  

O χώρος και η ώρα της γενικής συνέλευσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.