ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ CYPRUS OLYMPIANS

Αγαπητοί Olympians,

Η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. θέλει να σας πληροφορήσει ότι ετοιμάζονται οι ταυτότητες των Μελών της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. και καθώς το Δ.Σ. έχει αποφασίσει ότι το όνομα του κάθε Μέλους πάνω στην ταυτότητα θα αναγράφεται στα Αγγλικά, για να μπορεί να επιδεικνύεται και αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, σας παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε το όνομα σας στα Αγγλικά ή/και ακόμη όπως είναι γραμμένο πάνω στο πιστοποιητικό Olympians που ελπίζουμε να έχετε ήδη εξασφαλίσει από την World Olympians Association.

Εν πάση περιπτώσει, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. Δημήτρης Αραούζος, θα επικοινωνήσει μαζί με το κάθε Μέλος προσωπικά μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει στην αίτηση εγγραφής σας στην Κ.Ε.Σ.Ο.Α. για την επιβεβαίωση του ονόματος σας στα Αγγλικά.

Η άμεση ανταπόκριση σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα επισπεύσει την όλη διαδικασία της έκδοσης και παράδοσης των ταυτοτήτων σε όλα τα Μέλη της Κ.Ε.Σ.Ο.Α.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *