ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Κ.Ε.Σ.Ο.Α.

Αγαπητά Μέλη,

Όπως είναι γνωστό, για να λάβετε το πιστοποιητικό OLY και την διεύθυνση e-mail: @οlympian.org οι Olympians πρέπει να συμπληρώσουν τη διαδικτυακή φόρμα που βρίσκεται στη ιστοσελίδα της World Olympians Association από μόνοι τους, κάτι που δεν μπορεί να γίνει για λογαριασμό κάποιου άλλου.

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι ο Κώδικας Συμπεριφοράς και η Πολιτική Απορρήτου της World Olympians Association γίνονται κατανοητά και συμφωνούνται από τον/ην κάθε Olympian. Πρέπει να τονιστεί ότι η World Olympians Association είναι πάρα πολύ αυστηρή μ’ αυτούς τους κανόνες και επομένως δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εξαίρεση.

Η αίτηση εγγραφής είναι απλή και μπορείτε να την βρείτε για συμπλήρωση στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://olympians.org/olympians/oly/

Αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι να συμπληρώσετε την φόρμα αίτησης OLY που θα βρείτε μπροστά σας όταν ανοίξετε τον πιο πάνω σύνδεσμο και αν θέλετε και διεύθυνση e-mail: @οlympian.org θα πρέπει απλώς να επιλέξετε και το τελευταίο πλαίσιο.

Όταν ληφθεί η αίτηση σας από την World Olympians Association, θα επαληθευθεί από την βάση δεδομένων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ότι ο αιτητής/τρια είναι  Olympian. Ακολούθως θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχετε συμπληρώσει την αίτηση σας, το πιστοποιητικό OLY από την World Olympians Association μέσω του οποίου θα έχετε την έγκριση για να χρησιμοποιείτε τον  μετονομαστικό τίτλο OLY και τη διεύθυνση e-mail: @οlympian.org εάν την ζητήσατε.

Τονίζεται ότι η Κ.Ε.Σ.Ο.Α. προτρέπει άμεσα όλα τα Μέλη της που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το πιο πάνω πιστοποιητικό, όπως συμπληρώσουν την πιο πάνω αίτηση και εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό OLY καθότι θα σταλούν σήματα OLY από την World Olympians Association στην Κ.Ε.Σ.Ο.Α. ΜΟΝΟ για όσους Olympians συμπλήρωσαν και εξασφάλισαν το σχετικό πιστοποιητικό.

Τέλος, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα θέλατε ή απορία έχετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Κ.Ε.Σ.Ο.Α. Δημήτρη Αραούζο στα τηλέφωνα 22449693 ή/και 99425701.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *